GODINE TRADICIJE I POVJERENJA

O NAMA

ONAMA

KVALITET NA PRVOM MJESTU

CANBOS D.O.O sa sjedištem u Sarajevu, je društvo sa tradicijom od 1997.godine u području izrade i motaže metalnih konstrukcija. Spektar korisnika naših usluga kreće se od malih i srednjih preduzeća do međunardnih kompanija. Canbos d.o.o. je društvo koje se specijalizovalo za projektovanje i izrada svih vrsta čeličnih konstrukcija kao za izradu tehnički softificiranih prototipa i individualnih rješenja.

VIZIJA

Naša vizija je vizija budućnosti. Kao prioritet stavljamo kvalitet naših proizvoda i usluga što zauzvrat ima cilj obezbijeđjivanja budućnosti naših mnogobrojnih i vijernih klijenata, naših uposlenika, drugih preduzeća i vlasnika. Kroz adekvatnu i savremnu edukaciju naših uposlenih nastojimo osigurati i njihovu i vašu budućnost tako da je naša vizija ona o zajedničkoj i boljoj budućnosti.

MISIJA

Naša misija je ista kao i naša vizija. Budućnost. Angažovanjem mladog kadra, adekvatnim obrazovanjem istog, unaprijeđjujemo kvalitet naših proizvoda i usluga i samim tim osiguravamo stabilnu i sigurnu budućnost za naše uposlenike kao i naše klijente.